programy oszczędności zoptymalizują wiele obszarów działalności Twojej firmy.

Obejrzyj krótkie video, w którym przedstawiamy, w jaki sposób w ciągu 12 miesięcy, zaoszczędziliśmy dla naszego klienta 230 tys. zł.

Dowiesz się:

  • które obszary warto optymalizować,
  • na co zwrócić uwagę, aby optymalizacja przyniosła możliwie największe korzyści,
  • jak przebiegał program oszczędności, zrealizowany dla jednego z naszych klientów.

 

jak długo trwa program oszczędności?

Zwykle 2 lata. Czynnikiem sukcesu jest wzajemne zaangażowanie, bieżąca ocena i ciągłe doskonalenie w ramach podjętych działań.

na co jest ukierunkowany?

Na diagnozę potencjalnych obszarów doskonalenia i wdrożenie działań, które prowadzą do wygenerowania oszczędności.

z jakich etapów się składa?

    MagnifyingGlassData_illustration_UseBackgroundWhite_RGB-1Diagnoza potencjalnych obszarów oszczędności (cost saving scan). Na tym etapie process manager wspólnie z klientem typują obszary usprawnień. Finalizacją jest oszacowanie potencjalnych oszczędności w poszczególnych obszarach przy użyciu kalkulatora oszczędności.

Consultation_illustration_UseBackgroundWhite_RGBKolejnym krokiem jest doradztwo i opracowanie niezbędnych działań, jakie muszą zostać podjęte w celu usprawnienia procesów.

ArrowWithDots_illustration_UseBackgroundWhite_RGBPo podjęciu decyzji o wspólnej realizacji programu, process manager przeprowadza pomiar zerowy (zero measurement), który dalej będzie punktem odniesienia do raportowania faktycznie zrealizowanych oszczędności.Dashboarding_illustration_UseBackgroundWhite_RGBOstatni etap to faza działania, w której wdrażane są usprawnienia. Kluczowym aspektem jest regularny pomiar i raportowanie osiągniętych rezultatów.