usługi biznesowe w lublinie

» co drugi zatrudniony w lubelskich centrach usług wspólnych pracuje w firmie IT,

» miasto Lublin cechuje studencki charakter. Specjalistów wyróżniają umiejętności językowe, które stanowią priorytet dla pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu,

» w ciągu ostatnich 5 lat zasoby rynku nieruchomości powierzchni biurowych wzrosły o 70%.

pobierz raport i sprawdź, czym jeszcze charakteryzuje się rynek SSC/BPO w największym mieście wschodniej Polski.