Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

Nasze dane wskazują, że doświadczenia talentów pozostają kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację strategii kadrowych; 81% respondentów twierdzi, że ich firmy koncentrują się teraz na nim jeszcze bardziej. Znaczenie pozytywnych doświadczeń związanych z rozwojem życia zawodowego rośnie w miarę jak firmy konkurują między sobą o specjalistyczne umiejętności. To najważniejsze wnioski z tegorocznej edycji raportu Talent Trends od Randstad Enterprise.

TTR-2023-mockupJuż od ośmiu lat badanie Talent Trends  dostarcza informacji, których poszukują liderzy HR, aby poprzez strategię talentów rozwijać zwinność organizacji i pozytywnie wpływać na wyniki biznesowe. W tegorocznym badaniu uczestniczyło 906 dyrektorów, prezesów i liderów HR z globalnych organizacji i regionalnych przedsiębiorstw z 18 rynków z całego świata, w tym z Polski. Z jego pomocą chcemy wspierać naszych partnerów i otoczenie biznesowe w lepszym zrozumieniu najważniejszych trendów HR w 2023 roku oraz perspektywicznym budowaniu silnego, zrównoważonego i dynamicznego środowiska pracy.