Centra usług wspólnych w Polsce rozszerzają zakres świadczonych usług, co pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń. 

 

  • w Polsce swoją działalność prowadzi już 1 236 centrów usług wspólnych dając zatrudnienie 279 tys. osób. (I kwartał 2018),
  • Kraków, Warszawa oraz Wrocław uznawane są za najbardziej dojrzałe ośrodki usług biznesowych w naszym kraju (ogół zatrudnienia w tych ośrodkach wynosi 57,4%),
  • już istniejące centra usług wspólnych rozszerzają zakres świadczonych usług. Do najczęściej obsługiwanych branż zalicza się centra BFSI, IT, branżę usług komercyjnych i profesjonalnych oraz sektor towarów i usług konsumenckich.
  • rosną płace, ale tempo wzrostu wynagrodzeń różni się w poszczególnych obszarach.

Uzupełnij formularz i dowiedź się więcej o kierunkach rozwoju i samym sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. 

Raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018" to opracowanie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych we współpracy z ekspertami Randstad Polska, Randstad Sourceright, JLL, E&Y oraz Everest Group.