zmieniające się wskaźniki demograficzne, inflacja, presja płacowa, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników – te wszystkie czynniki odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju biznesowym pracodawców.


Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, z którymi polskie firmy się zmierzają, przygotowaliśmy dla Państwa raporty, w których zebraliśmy najważniejsze dane makroekonomiczne za 3-ci kwartał 2023 roku dotyczące polskiego rynku pracy.

 

 

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGB-1

 


Dane w nich zawarte pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczą m.in. demografii, wskaźników związanych z bezrobociem, możliwościami inwestycyjnymi, a także potencjałem edukacyjnym oraz wynagrodzeniami.

 

Ateam_Icon_Blue_RGB-2

 

Raporty wzbogaciliśmy również o nasze dotychczasowe publikacje, które przedstawiają wyniki badań ogólnopolskich prowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad. Dzielimy się w nich panującymi trendami oraz odpowiedziami polskich pracowników i kandydatów na najbardziej nurtujące pytania.

wynagrodzenia w 5 kluczowych obszarach

Raporty podzielone są na 16 województw.