połowa polskich pracowników nie doświadcza na co dzień satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie aż 89% badanych przyznaje, że spełnienie w sferze zawodowej jest dla nich niezwykle istotne. To bardzo ważny sygnał dla pracodawców - wyraźnie wskazuje, o jaki obszar należy zadbać, aby wyzwolić w pracownikach ich prawdziwy potencjał. 


Stwarzając pracownikowi odpowiednie warunki do wykonywania zawodowych obowiązków, dbając o jego satysfakcje i spełnienie, pracodawca zyskuje zmotywowanego, lojalnego i wspierającego go kompana w drodze do budowania silnego i przynoszącego profity biznesu.

Pobierz raport i dowiedź się więcej o tym, co decyduje o osiąganiu spełnienia zawodowego? o jakie aspekty warto zadbać, aby stworzyć środowisko pracy, które wzmacnia i rozwija potencjał jednostki?

(nie)spełnienie zawodowe polaków-1

Publikacja to przydatne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcieliby stać się atrakcyjnym pracodawcą. Mamy nadzieje, że dostarczymy odpowiednich pomysłów do realizacji tego celu. Bardzo chętnie pomożemy również na etapie ich wdrażania.