raport płacowy stanowisk z obszaru IT - Warszawa, 2H 2019

raport płacowy stanowisk z obszaru IT uwzględnia porównanie poziomu wynagrodzeń z rozróżnieniem na formę prawną: zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz kontrakt, B2B w Warszawie. 

Prezentuje minimalne, najczęściej oferowane i maksymalne stawki w pięciu kluczowych obszarach:

  • application development,
  • SAP,
  • management,
  • infrastructure & security, 
  • cloud, data & DB.

Analizy zawierają także rozróżnienie ze względu na staż pracy. Stanowiska tzw. juniorskie to te, które najczęściej zajmowane są przez osoby posiadające do 3 lat doświadczenia, a seniorskie - powyżej 5.

raport płacowy IT

Wynagrodzenia przedstawione w raporcie odzwierciedlają całkowity koszt pracodawcy.