Help_Icon_Blue_RGBjak wygląda badanie plany pracodawców?

Realizowane od 2009 roku badanie jest kompleksową analizą działań, które na rynku pracy podejmują pracodawcy w związku m.in. z ich oceną koniunktury gospodarczej i własnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Regularnie pytamy firmy o ich plany w zakresie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń. Przyglądamy się również najważniejszym trendom, jakie zachodzą w obszarze HR. 

W najnowszej edycji, zrealizowanej na przełomie kwietnia i maja, udział wzięło 1000 przedsiębiorstw z kluczowych sektorów polskiej gospodarki.

Gefocust_Werven_Icon_Blue_RGBjakie są najciekawsze wnioski z 43. edycji badania?

Wszystkie kluczowe wskaźniki, które regularnie obserwujemy w naszym badaniu, sygnalizują, że firmy coraz lepiej radzą sobie w rzeczywistości pandemii Covid-19, a to przekłada się na lepsze perspektywy pracowników - zarówno w zakresie dostępności miejsc pracy, jak i warunków zatrudnienia.

Nowych pracowników rekrutować zamierza nawet więcej firm niż w ostatnim badaniu sprzed pandemii - z końca 2019 roku.

Pandemia Covid-19 istotne wpłynęła na sposób pracy w wielu polskich przedsiębiorstwach. Pracownicy sygnalizują, że te zmiany wpływają na ich poczucie równowagi życiowej. Niemal co drugi badany sygnalizuje, że swoje zadania wykonuje poza godzinami pracy. Wśród pracujących zdalnie ten odsetek jest jeszcze wyższy. 

43-plany-pracodawcow-infografika

W najnowszej edycji badania przyglądamy się również zatrudnieniu sezonowemu w firmach w okresie wakacji, wpływie pandemii na wsparcie pracowników w rozwoju zawodowym, a także perspektywom pracy zdalnej.

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGBwprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: