Plany Pracodawców to realizowany co pół roku sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym pytamy przedsiębiorców o ich plany w zakresie zmiany poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, a także kondycji własnej firmy i przyszłości polskiej gospodarki.

W 40. edycji badania:

  • kolejny raz obserwujemy wzrost pesymizmu badanych w kwestii sytuacji gospodarczej kraju ● do 24% wzrósł odsetek firm spodziewających się recesji ● do 15% spadł odsetek przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu gospodarczego
  • od 2018 roku trend spadkowy obserwujemy w ocenie kondycji firm
  • spadł odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza, wzrósł tych, które utrzymają zatrudnienie lub będą je redukowały (do 11%, ostatni raz taki poziom planów redukcji etatów notowaliśmy 5 lat temu) ● wpływ na takie wskaźniki mają: sezonowość oraz konieczność oszczędności w związku ze wzrostem płacy minimalnej
  • wzrost wynagrodzeń z Nowym Rokiem planuje aż 48% badanych przedsiębiorstw – jest to najwyższy odsetek w całej historii badania ● wpływ na te wskaźniki mają: charakterystyczny dla początku roku przegląd poziomu wynagrodzeń w firmach, presja płacowa i wzrost płacy minimalnej ● blisko połowa firm zatrudnia pracowników, którym płaci pensję minimalną ● wg przedsiębiorców najpowszechniejszą konsekwencją podniesienia płacy minimalnej od stycznia będzie wzrost cen produktów i usług (u co drugiego pracodawcy), prawie 1/3 firm ograniczy inwestycje, podobny odsetek wstrzyma podwyżki pracownikom o wyższych płacach, co czwarta firma wstrzyma rekrutację nowych pracowników, a co piąta zredukuje zatrudnienie
  • w najnowszej edycji badania analizujemy też świąteczne inicjatywy pracodawców dla pracowników: najpopularniejsze są organizowane w firmach świąteczne spotkania pracowników ● inicjatywa ta zyskała na popularności w ciągu ostatnich 2 lat i obecnie wskazywana jest przez prawie połowę pracodawców ● drugą najczęściej wymienianą inicjatywą są premie okolicznościowe, oferowane przez 1/3 firm, choć w tym roku pracodawcy rzadziej niż przed rokiem będą je przyznawać pracownikom ● od zeszłego roku wzrosła kwota, którą pracodawcy planują wydać na inicjatywy bożonarodzeniowe w przeliczeniu na jednego pracownika – aż 20% firm (wzrost o 7 p.p.) planuje wydać ponad 500 zł ● spadł odsetek firm, które planują wydać od 100 do 300 zł, choć nadal jest to największa grupa przedsiębiorców