Plany Pracodawców to kwartalny sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym pytamy przedsiębiorców o ich plany w zakresie zmiany poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, a także kondycji własnej firmy i przyszłości polskiej gospodarki.

Badania realizowane jest od listopada 2008 roku. Biorą w nim udział osoby odpowiedzialne za politykę kadrową firmy.

Z 39. edycji badania wynika m.in., że:

  • w dalszym ciągu spada optymizm pracodawców w kwestii sytuacji gospodarczej kraju, nieznacznie spadła też liczba pozytywnych ocen własnej kondycji finansowej przedsiębiorstw
  • 4 na 10 przedsiębiorców planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza – przed rokiem odsetek ten był identyczny; zwiększenie liczby etatów częściej przewidują firmy zajmujące się przemysłem i budownictwem; branża budowlana jest także branżą, która najczęściej planuje zatrudnienie pracowników sezonowych (22%)
  • podobnie jak przed rokiem podniesienie wynagrodzeń w najbliższym półroczu planuje ¼ firm – na podwyżki wynagrodzeń mogą liczyć przede wszystkim pracownicy z branży budowlanej oraz finansowej
  • zdecydowana większość przedsiębiorstw poszukiwała pracowników z ciągu ostatniego półrocza - większości firm udało się zatrudnić pracowników, choć ponad ¼ pracodawców zatrudniła mniejszą niż założona liczbę pracowników spełniających wymagania, a 15% musiało obniżyć wymagania
  • 1/4 firm deklaruje, że zatrudnia cudzoziemców – w większości obcokrajowców z Ukrainy (87% firm zatrudniających cudzoziemców), w dalszej kolejności – Białorusinów
  • głównym powodem zatrudniania cudzoziemców pozostaje problem braków kadrowych w firmach, wzrosło znaczenie powodu związanego z posiadaniem przez obcokrajowców odpowiednich kompetencji
  • 37% firm, które nie zatrudniają obecnie cudzoziemców, rozważa taką możliwość w przyszłości (szczególnie branża przemysłowa – 44%)
  • zdaniem większości pracodawców, wprowadzana przez niemiecki rząd ustawa, łagodząca przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców spowoduje wzmożony odpływ obcokrajowców do Niemiec; negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania firmy obawia się 23% firm zatrudniających obecnie obcokrajowców, a 33% uważa, że ustawa spowoduje lub zwiększy braki kadrowe