Plany Pracodawców to kwartalny sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym pytamy przedsiębiorców o ich plany w zakresie zmiany poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, a także kondycji własnej firmy i przyszłości polskiej gospodarki.

Badania realizowane jest od listopada 2008 roku. Biorą w nim udział osoby odpowiedzialne za politykę kadrową firmy.

Z 38. edycji badania wynika m.in., że:

  • po okresie rosnącego optymizmu (2 kw. 2017 – 2 kw. 2018) co do przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, w obecnym kwartale nastąpiło pogorszenie ocen; obecnie niecała ¼ firm spodziewa się wzrostu gospodarczego (spadek o 11 p.p. w ciągu pół roku), prawie połowa stagnacji i 16% recesji (wzrost o 7 p.p)
  • wyhamował także trend wzrostowy w kwestii oceny sytuacji finansowej firmy, obserwujemy nawet niewielki spadek – wyniki kolejnych edycji badania pokażą, czy mamy do czynienia z odwróceniem trendu i spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju odbije się na ocenie sytuacji finansowej firm
  • w planach pracodawców w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia obserwujemy cykliczność zmian – w porównaniu do sytuacji sprzed roku zbliżony odsetek firm planuje zwiększyć zatrudnienie i poziom wynagrodzeń; w tej drugiej kwestii wynik jest rekordowy
  • w większości firm planowane zwiększenie wynagrodzenia obejmie wszystkie działy firmy; na wyższe podwyżki częściej mogą liczyć pracownicy mniejszych firm (od 10 do 49 pracowników), pracownicy branży budowlanej oraz działalności usługowej
  • pracodawcy, wybierając pracowników, których obejmą podwyżki, kierują się przede wszystkim ich pozafinansowymi osiągnięciami (wysoka jakość pracy, ocena pracownika przez przełożonych itp.); wyraźnie mniejsze znaczenie mają pozostałe czynniki: staż pracy, chęć zwiększenia retencji pracowników czy wyniki finansowe/sprzedażowe

W najnowszej edycji badania analizujemy również opinie pracodawców na temat Pracowniczych Programów Kapitałowych. Sprawdzamy również, jakie świąteczne inicjatywy planują polskie firmy dla pracowników.