humanforward_logo

Raport przygotowany przez Colliers International we współpracy z Randstad przestawia rynek przestrzeni magazynowy w Polsce. 

Pobierając materiał dowiesz się m.in., jak w poszczególnych regionach przedstawia się:
  • dostępność magazynów,
  • stawki czynszu;
  • infrastruktura (drogi, autostrady, dworce PKP cargo, lotniska cargo);
  • struktura popytu pod względem sektora działalności najemców.

Firmy od lat lokują większość powierzchni produkcyjno-magazynowych w pobliżu wielkich aglomeracji. Sąsiedztwo dróg ekspresowych, autostrad, dworców kolejowych i lotnisk cargo - to tylko niektóre plusy wynikające z takiego działania. 

Obszary wokół mniejszych miejscowości, szczególnie we wschodniej części Polski, wciąż pozostają w dużej mierze niezagospodarowane. Tymczasem lokując tam zakłady, przedsiębiorcy unikają dużej konkurencji ze strony innych firm w rywalizacji o kandydatów. Mogą także liczyć na wymierne oszczędności związane z niższymi stawkami wynagrodzeń. Dla przykładu, minimalne wynagrodzenie pracownika produkcyjnego w regionie lubelskim czy rzeszowskim było w 2019 roku aż o 35% niższe niż na Mazowszu i o 32% niższe niż na Dolnym Śląsku.