Help_Icon_Blue_RGBjak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Nasze badanie realizujemy od ponad dekady. Pytamy w nim pracowników o ich perspektywę rynku pracy. Mierzymy rotację pomiędzy miejscami zatrudnienia, sprawdzamy obawy związane z utrzymaniem miejsc pracy i ocenę szans na zmiany w karierze. W każdej edycji dodatkowo analizujemy także rynkowe trendy, które szczególnie interesują pracodawców, z którymi współpracujemy.

W najnowszej edycji, którą realizowaliśmy pod koniec sierpnia, uczestniczyło 1000 badanych reprezentujących różne gałęzie polskiej gospodarki.

Gefocust_Werven_Icon_Blue_RGBjakie są najciekawsze wnioski z 45. edycji badania?

Coraz silniej w najnowszej edycji badania uwidaczniają się wyzwania związane z posykiwaniem nowych pracowników. Firmy deklarują wzrosty zatrudnienia, tymczasem na rynku brakuje chętnych do pracy. Trudniej jest też przekonać do zmiany zatrudnienia osoby już pracujące. Od początku roku systematycznie maleje poziom rotacji załóg w przedsiębiorstwach.

Odsetek pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę:

monitor-rynku-pracy-45-grafika-LP

Wobec trudności z pozyskaniem kandydatów, pracodawcy szukają sposobów na dotarcie do osób, które nie rozglądają się aktywnie za pracą. Jedną z metod jest wykorzystanie nowych kanałów komunikacji w mediach społecznościowych. Temu aspektowi poświęciliśmy część najnowszej edycji badania.

Analizujemy też skłonność pracowników do podejmowania pracy zdalnej w firmach z innych rejonów kraju. Wobec nierównomiernego poziomu dostępności kandydatów w poszczególnych województwach, a także na obszarach miejskich i z dala od aglomeracji, może to być sposób na pozyskanie wykwalifikowanych kadr.

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGBwprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: