Help_Icon_Blue_RGBjak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Nasze badanie realizujemy od ponad dekady. Pytamy w nim pracowników o ich perspektywę rynku pracy. Mierzymy rotację pomiędzy miejscami zatrudnienia, sprawdzamy obawy związane z utrzymaniem miejsc pracy i ocenę szans na zmiany w karierze.

W najnowszej edycji, którą realizowaliśmy na przełomie lutego i marca, udział brało udział 1022 badanych reprezentujących różne gałęzie polskiej gospodarki.

Gefocust_Werven_Icon_Blue_RGBjakie są najciekawsze wnioski z 43. edycji badania?

Pandemia Covid-19 istotne wpłynęła na sposób pracy w wielu polskich przedsiębiorstwach. Pracownicy sygnalizują, że te zmiany wpływają na ich poczucie równowagi życiowej. Niemal co drugi badany sygnalizuje, że swoje zadania wykonuje poza godzinami pracy. Wśród pracujących zdalnie ten odsetek jest jeszcze wyższy. 

43MRP-LP

W najnowszym badaniu obserwujemy jednocześnie nieznaczne stabilizowanie się sytuacji na polskim rynku pracy. Nie zmienia się rotacja pracowników, wyhamowały trendy związane z utratą dotychczasowego zatrudnienia, słabną obawy o utrzymanie miejsc pracy.

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGBwprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: