Help_Icon_Blue_RGBjak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym sondażem, który realizujemy w Polsce od 2010 rokuBadamy rynek pracy z perspektywy pracowników i pytamy ich m.in. o rotację zatrudnionych pomiędzy firmami, przyczyny zmian oraz obawy związane z ich karierą zawodową. Od początku pandemii COVID-19 analizujemy też wpływ sytuacji epidemicznej na ocenę szans pracowników na zatrudnienie oraz ocenę ryzyka utraty pracy.

W tej edycji badania, zrealizowanej w grudniu, wzięło udział 1001 respondentów zatrudnionych w kluczowych branżach gospodarki. 

Gefocust_Werven_Icon_Blue_RGBjakie są najciekawsze wnioski z 42. edycji badania?

II fala pandemii i związany z nią powrót obostrzeń w działalności niektórych sektorów gospodarki wpływa na ocenę szans zawodowych i obawy pracowników o utratę zatrudnienia. Zmiany na rynku pracy spowodowane przez Covid-19 widoczne są szczególnie w kwestii czynników, które są powodem zmiany zatrudnienia. Wyraźnie widać spadek znaczenia poziomu wynahrodzeń.

42MRP-LP

Zresztą poziom wynagrodzeń dla wielu polskich pracowników w 2020 roku nie zmienił się znacząco. Zaledwie 1/3 mówi o podwyżkach, podczas gdy w 2019 roku wzrost pensji dotyczył co drugiego zatrudnionego.

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGBwprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: