Help_Icon_Blue_RGBjak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym sondażem, który realizujemy w Polsce od 2010 rokuBadamy rynek pracy z perspektywy pracowników i pytamy ich m.in. o rotację zatrudnionych pomiędzy firmami, przyczyny zmian oraz obawy związane z ich karierą zawodową. Od początku pandemii COVID-19 analizujemy też wpływ sytuacji epidemicznej na ocenę szans pracowników na zatrudnienie oraz ocenę ryzyka utraty pracy.

W tej edycji badania wzięło udział 1005 respondentów zatrudnionych w kluczowych branżach gospodarki. 

Gefocust_Werven_Icon_Blue_RGBjakie są najciekawsze wnioski z 41. edycji badania?

Coraz więcej symptomów wskazuje na normowanie się sytuacji na rynku pracy. Do poziomu sprzed pandemii wróciło zarówno poczucie ryzyka utraty zatrudnienia, jak i przekonanie o dużych szansach na zatrudnienie w przypadku utraty dotychczasowego. 

41 MRP - szane - glowna strona

Rośnie nieznacznie rotacja pracowników w firmach. Jest to m.in. wypadkową rosnącej liczby respondentów, którzy stracili dotychczasową pracę oraz tych, którzy zdecydowali się odejść z firmy, bo są niezadowoleni ze współpracy z dotychczasowym pracodawcą.

W badaniu analizujemy także plany polskich pracowników w zakresie migracji zarobkowych. Wciąż też przyglądamy się kwestiom wsparcia ze strony pracodawców dla osób, których stanowiska uległy w firmie redukcji. 

Arbeidsvoorwarden_Icon_Blue_RGBwprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: