Badanie Randstad Monitor Rynku Pracy od 10 lat jest dla polskich pracodawców drogowskazem, który pozwala skuteczniej planować swoje działania w obszarze zatrudnienia pracowników.

Tym bardziej w tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, szczegółowe analizy rynku pracy z perspektywy pracowników mogą być niezwykle istotne. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć specjalną edycję badania, w której analizujemy, jak rozwój epidemii COVID-19 wpłynął na sytuację polskich pracodawców i pracowników. 

Z badania realizowanego od 24 do 30 marca wynika m.in., że:

  • w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusa zdecydowanie wzrosły obawy pracowników dotyczące utraty pracy – aż 26% ma dużą obawę o utratę pracy – wzrost o 17 p.p. wobec poprzedniego pomiaru ▪ utraty pracy najbardziej obawiają się osoby pracujące na umowy na czas określony, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, sprzedawcy i kasjerzy, robotnicy niewykwalifikowani oraz zatrudnieni w hotelarstwie i gastronomii oraz handlu
  • ocena szansy znalezienia nowej pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy jest dużo bardziej pesymistyczna – biorąc pod uwagę zarówno znalezienie jakiejkolwiek pracy oraz pracy tak samo dobrej jak obecnanajlepiej swoje szanse na nową pracę oceniają młodzi do 29 roku życia, mieszkańcy regionów południowych i największych miast, sprzedawcy i kasjerzy, pracownicy opieki zdrowotnej oraz hotelarstwa i gastronomii
  • w związku z zagrożeniem koronawirusem i ogłoszonym stanem epidemii niemal połowa pracowników (41%) obawia się zmniejszenia swojego wynagrodzenia, jeden na czterech pracowników obawia się zwolnienia, a 16% likwidacji firmy ▪ 1/3 pracowników nie ma żadnych obaw w związku z zaistniałą sytuacjązmniejszenia wynagrodzenia obawiają się szczególnie sprzedawcy i kasjerzy oraz kierowcyobawy dotyczące zwolnienia z pracy najczęściej pracownicy branży finansowej, przemysłu oraz telekomunikacji i IT ▪ likwidacji firmy najbardziej obawiają się pracujący w hotelarstwie i gastronomii oraz budownictwie