Monitor Rynku Pracy jest naszym projektem badawczym, w którym obserwujemy rynek pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności zawodowej oraz rozwoju kariery. Sprawdzamy w nim m.in. poziom rotacji w firmach, ocenę ryzyka utraty zatrudnienia, satysfakcję z wykonywanego zajęcia oraz główne powody poszukiwania nowego miejsca pracy.

W 38. edycji badania:

 • 1/5 pracowników zmieniła pracę w ciągu ostatniego półrocza – zanotowaliśmy niewielki spadek względem poprzedniego kwartału (o 2 p.p.)obserwujemy cykliczność zmian w skali rokurównież 20% pracowników zmieniło stanowisko u obecnego pracodawcy (bez zmian od ostatniego kwartału)
 • wśród powodów zmiany pracy na pierwszym miejscu znajduje się chęć rozwoju zawodowego – obserwujemy spadek znaczenia tego powodu względem poprzedniego kwartałuna drugim miejscu pracownicy wskazują wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (43%), choć tu też notujemy spadki znaczenia
 • w stosunku do poprzedniego kwartału skrócił się średni czas poszukiwania pracy
 • obawa pracowników o utratę pracy jest na zbliżonym poziomie do poprzedniego kwartału, podobny jest też poziom aktywności w poszukiwaniu pracy - tyle samo pracowników co przed kwartałem, aktywnie poszukuje zatrudnienia (10%)nieco większy odsetek respondentów rozgląda się za ofertami pracy (wzrost o 2 p.p.)o wiele mniej aktywni w poszukiwaniu pracy są przede wszystkim ankietowani powyżej 40 roku życia, pracownicy kadry zarządzającej, mistrzowie i brygadziści oraz pracownicy administracji publicznej
 • ocena szansy na znalezienie nowej pracy w ciągu najbliższego półrocza jest zbliżona do tej sprzed kwartału – zarówno jeśli chodzi o szansę na znalezienie jakiejkolwiek pracy, jak i znalezienie pracy tak samo dobrej, jak obecna
 • dużym optymizmem w kwestii znalezienia jakiejkolwiek pracy w przypadku utraty obecnej charakteryzują się pracownicy kadry zarządzającej, robotnicy wykwalifikowani oraz kasjerzy i sprzedawcy, a także pracownicy branży telekomunikacyjnej i IT, przemysłu, handlu i gastronomii oraz branży budowlanej
 • ponad 1/2 badanych otrzymała podwyżkę w 2019 roku od swojego pracodawcy – o 12 p.p. więcej niż przed rokiem częściej podwyżki otrzymały m.in. osoby z regionu zachodniego, pracownicy administracji publicznej i edukacji, a także transportu i logistyki oraz telekomunikacji i IT
 • wynagrodzenia w minionym roku wzrosły przeważnie o 5-10% najwyższe podwyżki, na poziomie min. 20%, otrzymały przede wszystkim osoby samozatrudnione, a także pracownicy telekomunikacji i IT
 • niecała połowa pracowników otrzymała w 2019 roku podwyżkę takiej wysokości, jakiej się spodziewała podobny otrzymał podwyżkę niższą niż przewidywał, a 13% – wyższą niż się tego spodziewali
 • 1/2 pracowników spodziewa się otrzymać podwyżkę na początku nowego roku
 • 46% pracowników spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2020 roku, nieco ponad 1/3 przewiduje, że sytuacja kraju się nie zmieni, a jedynie 17% spodziewa się poprawy o wiele bardziej optymistyczni są pracownicy z regionu wschodniego, osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat), robotnicy niewykwalifikowani i inżynierowie, a także pracownicy hotelarstwa i gastronomii oraz branży budowlanej
 • zdaniem zdecydowanej większości pracowników spodziewających się recesji, sytuacja gospodarcza kraju ma wpływ na funkcjonowanie ich firmy ▪ 3/4 tych respondentów sądzi, że będzie coraz ciężej utrzymać pracę w sytuacji spowolnienia gospodarczego, a 1/3 obawia się redukcji zatrudnienia podobny odsetek boi się obniżki wynagrodzenia w sytuacji kryzysu
 • 2/3 pracowników obawiających się recesji, planuje podjąć dodatkowe działania, aby być bardziej atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy