Monitor Rynku Pracy jest naszym projektem badawczym, w którym obserwujemy rynek pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności zawodowej oraz rozwoju kariery. Sprawdzamy w nim m.in. poziom rotacji w firmach, ocenę ryzyka utraty zatrudnienia, satysfakcję z wykonywanego zajęcia oraz główne powody poszukiwania nowego miejsca pracy.

W 37. edycji badania:

  • powróciła wzrostowa tendencja w rotacji pracowników (o 2 p.p.); głównym powodem zmiany była chęć rozwoju zawodowego;
  • kolejny kwartał wydłuża się średni czas poszukiwania pracy – z 2,5 miesiąca w poprzednim badaniu do 3 miesięcy obecnie;
  • ponownie rośnie obawa o utratę pracy, nieco większy odsetek pracowników niż przed kwartałem poszukuje pracy – obecnie 53% aktywnie szuka pracy lub rozgląda się za ofertami; najbardziej aktywni są pracownicy hotelarstwa i gastronomii;
  • tendencję spadkową notujemy w kwestii satysfakcji zawodowej Polaków – w niektórych grupach (wśród pracowników 50+, mieszkańcy małych miast, samozatrudnieni, robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani) odsetek niezadowolonych przekroczył 10%;
  • 1/4 pracowników rozważa wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku – częściej najmłodsi, osoby z wykształceniem podstawowym, pracownicy fizyczni i inżynierowie; skutki emigracji zarobkowej najbardziej mogą odczuć branża budowlana, finansowa oraz hotelarstwo i gastronomia