Monitor Rynku Pracy jest naszym projektem badawczym, w którym obserwujemy rynek pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności zawodowej oraz rozwoju kariery. Sprawdzamy w nim m.in. poziom rotacji w firmach, ocenę ryzyka utraty zatrudnienia, satysfakcję z wykonywanego zajęcia oraz główne powody poszukiwania nowego miejsca pracy.

W 36. edycji badania:

  • obserwujemy spadek rotacji na rynku pracy – 19% pracowników deklaruje, że zmieniło pracodawcę w ostatnim półroczu; na pierwsze miejsce wśród powodów zmiany pracy wysunęło się wyższe wynagrodzenia u nowego pracodawcy;
  • po raz kolejny wydłuża się średni czas poszukiwania pracy;
  • nie zmienił się poziom aktywności pracowników związany z poszukiwaniem zatrudnienia - co dziesiąty pracownik aktywnie poszukuje pracy, 4 na 10 jedynie rozgląda się za ofertami, a połowa w ogóle nie szuka pracy; nie zmienia się też znacząco ocena ryzyka utraty pracy;
  • mniej optymistycznie niż na początku roku Polacy oceniają szanse na znalezienie nowego zatrudnienia;
  • ¾ pracowników zdarzyło się pracować w nadgodzinach, a ponad jednej trzeciej zdarza się to co najmniej raz w tygodniu; aż 44% pracowników, którym zdarza się pracować w godzinach nadliczbowych, deklaruje, że w ich firmie jest to normą;
  • blisko połowa ankietowanych Polaków odbiera telefon służbowy w czasie urlopu;
  • co piąty polski pracownik podejmie się dorywczej pracy sezonowej w wakacje, głównie w rolnictwie i handlu;
  • 15% planujących pracę wakacyjną wyjedzie tego lata za granicę