Monitor Rynku Pracy jest naszym projektem badawczym, w którym obserwujemy rynek pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności zawodowej oraz rozwoju kariery. Sprawdzamy w nim m.in. poziom rotacji w firmach, ocenę ryzyka utraty zatrudnienia, satysfakcję z wykonywanego zajęcia oraz główne powody poszukiwania nowego miejsca pracy.

W 35. edycji sprawdzamy ponadto:

  • czy polscy pracownicy pracują w miejscu swojego zamieszkania, czy muszą dojeżdżać np. do sąsiadujących gmin?
  • czy polscy pracownicy otrzymują informacje zwrotne od przełożonych? w jakiej formie otrzymują te informacje? jak reagują na informacje zwrotne o ich pracy?