Monitor Rynku Pracy jest naszym projektem badawczym, w którym obserwujemy rynek pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności zawodowej oraz rozwoju kariery. Sprawdzamy w nim m.in. poziom rotacji w firmach, ocenę ryzyka utraty zatrudnienia, satysfakcję z wykonywanego zajęcia oraz główne powoody poszukiwania nowego miejsca pracy.

Sondaż realizowany jest co kwartał, w Polsce od 2010 roku. Aktualnie bierze w nim udział 1000 respondentów w wieku od 18 do 64 lat, którzy pracują co najmniej 24 godziny w tygodniu, są zatrudnieni na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych lub są samozatrudnieni