Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

en_pasek
As a result of using AI, some companies have experienced significant productivity growth. However, AI poses enormous challenges that could lead to the darkest scenarios. The leaders of these changes, who are responsible for the future of the job market, are managers in companies implementing AI. The Future of Work 2024 report provides them with knowledge, highlights good solutions and tools, and describes the challenges facing the sector. It also offers specific guidance for leaders on the steps needed to prepare themselves and their employees for the new reality.

pl_pasek
Dzięki AI część firm doświadczyła dużego wzrostu produktywności. Sztuczna inteligencja to jednak także ogromne wyzwania, które mogą doprowadzić do najczarniejszych scenariuszy. Liderami zmian, na których leży odpowiedzialność za przyszłość rynku, pracy są menadżerowie w firmach wdrażających rozwiązania AI. Raport Future of Work 2024 dostarcza im wiedzę, wskazuje dobre rozwiązania i narzędzia, a także opisuje wyzwania. Daje również konkretne wskazówki, jakie kroki warto podjąć, by przygotować siebie i swoich pracowników do nowej rzeczywistości.

PSD-2-bez-tla
Partners

fill the form, to download the report:
wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: