Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

jak wygląda badanie plany pracodawców?

Realizowane od 2009 roku badanie jest kompleksową analizą działań, które na rynku pracy podejmują pracodawcy w związku m.in. z ich oceną koniunktury gospodarczej i własnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Regularnie pytamy firmy o ich plany w zakresie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń. Przyglądamy się również najważniejszym trendom, jakie zachodzą w obszarze HR.

W najnowszej edycji, zrealizowanej na przełomie kwietnia i maja, udział wzięło 1000 przedsiębiorstw z kluczowych sektorów polskiej gospodarki.

jakie są najciekawsze wnioski z 45. edycji badania?

Skomplikowany i zmienny system podatkowy, rozpędzająca się inflacja, zaburzone łańcuchy dostaw, rosnące ceny energii, rosnące stopy procentowe, sytuacja geopolityczna, presja płacowa to zjawiska, które silnie oddziałują na przedsiębiorców. Znajdują swoje odzwierciedlenie w nastrojach pracodawców. Blisko połowa spodziewa się recesji i tylko 8% wzrostu. pesymizm co do sytuacji gospodarczej kraju wyraźnie wpływa na plany firm odnośnie zatrudnienia. Obecnie jedynie 25% firm planuje zatrudniać pracowników – podczas gdy 2 lata temu przed pandemią było to prawie 40%, a jesienią 2021 – nieco ponad 30%.

45-pp-infografika-lp

W najnowszym badaniu przyglądamy się także planowanym zmianom w poziomie wynagrodzeń w firmach w Polsce, zatrudnieniu sezonowemu w okresie wakacyjnym oraz perspektywom zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: