Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

jak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Nasze badanie realizujemy od ponad dekady. Pytamy w nim pracowników o ich perspektywę rynku pracy. Mierzymy rotację pomiędzy miejscami zatrudnienia, sprawdzamy obawy związane z utrzymaniem miejsc pracy i ocenę szans na zmiany w karierze. W każdej edycji dodatkowo analizujemy także rynkowe trendy, które szczególnie interesują pracodawców, z którymi współpracujemy.

W najnowszej edycji, którą realizowaliśmy w grudniu, uczestniczyło 1000 badanych zatrudnionych w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki.

jakie są najciekawsze wnioski z 51. edycji badania?

Śmielej pojawiać zaczęły się prognozy ekonomistów, które mówią o tym, że sytuacja gospodarcza jeszcze w tym roku będzie się nieznacznie poprawiać. Te sygnały wpływają już na postrzeganie przez pracowników rzeczywistości rynku pracy. Tym bardziej, że w ujęciu statystycznym nie zrealizowały się czarne scenariusze wzrostu bezrobocia. Dlatego w najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy przyglądamy się takim zjawiskom jak ocena ryzyka utraty zatrudnienia oraz przeświadczenie o dostępności miejsc pracy, aby prognozować, w jaki sposób to odczuwane przez pracowników odprężenie na rynku pracy wpływać będzie na ich decyzje zawodowe.

51MRP-LP-PL-infografika-1

W badaniu przyglądamy się też tematyce równego traktowania w miejscu pracy oraz społecznego zaangażowania firm.

wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: