Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

jak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Nasze badanie realizujemy od ponad dekady. Pytamy w nim pracowników o ich perspektywę rynku pracy. Mierzymy rotację pomiędzy miejscami zatrudnienia, sprawdzamy obawy związane z utrzymaniem miejsc pracy i ocenę szans na zmiany w karierze. W każdej edycji dodatkowo analizujemy także rynkowe trendy, które szczególnie interesują pracodawców, z którymi współpracujemy.

W najnowszej edycji, którą realizowaliśmy na przełomie sierpnia i września, uczestniczyło 1000 badanych zatrudnionych w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki.

jakie są najciekawsze wnioski z 49. edycji badania?

Sytuacja makroekonomiczna wpływa na nastroje Polaków. Ponad połowa ankietowanych twierdzi, że najpewniej nie będzie miała szansy na podwyżkę, a jedna piąta zdecydowała się na podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów. Widzimy też wyraźnie, że pracownicy podejmują także szereg innych działań, które pozwolą im odnaleźć się w okresie spowolnienia gospodarczego.

49-mrp-infografika-lp

Pierwszy raz od czasu zniesienia pandemicznych obostrzeń zauważalnie wzrosły też obawy przed redukcją etatów. Obserwujemy też w najnowszym badaniu wyraźnie większą skłonność polskich pracowników do poszukiwania zatrudnienia poza Polską.

wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: