Coś mocnego

Powiedz coś więcej czytelnikowi

Nagłówek i druga linia nagłówka mówią nam, co oferujesz, a nagłówek formularza pomaga dobić targu. Tutaj możesz wyjaśnić, dlaczego Twoja oferta jest tak rewelacyjna, że warto dla niej wypełnić formularz.

Pamiętaj:

  • Punktory świetnie
  • prezentują korzyści
  • i pomagają zaskarbić sobie klientów.

jak wygląda badanie monitor rynku pracy?

Nasze badanie realizujemy od ponad dekady. Pytamy w nim pracowników o ich perspektywę rynku pracy. Mierzymy rotację pomiędzy miejscami zatrudnienia, sprawdzamy obawy związane z utrzymaniem miejsc pracy i ocenę szans na zmiany w karierze. W każdej edycji dodatkowo analizujemy także rynkowe trendy, które szczególnie interesują pracodawców, z którymi współpracujemy.

W najnowszej edycji, którą realizowaliśmy w grudniu, uczestniczyło 1000 badanych zatrudnionych w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki.

jakie są najciekawsze wnioski z 50. edycji badania?

W tym badaniu przyglądamy się szczególnie presji płacowej w polskich firmach, badając przy tym, w jakim stopniu pracownicy doświadczyli w zeszłym roku wzrostów wynagrodzeń i na ile te zmiany były dla nich satysfakcjonujące. Skala podwyżek jest wyraźnie wyższa niż w poprzednich latach - wzrosty płacy objęły 54% badanych, ale satysfakcja z aktualnego wynagrodzenia w zasadzie się nie zmienia. Ten fakt w połączeniu z wysoką inflacją może nieznacznie nasilić oczekiwania płacowe pracowników w 2023 roku.

50MRP-LP-PL-infografika

W badaniu przyglądamy się także poziomowi rotacji w polskich firmach, ocenie szans na nowe zatrudnienie i skłonności do poszukiwania pracy.

wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: