5 kroków w budowaniu, realizacji oraz pomiarze sukcesu marki pracodawcy

W dzisiejszym cyfrowym społeczeństwie marka pracodawcy ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Media społecznościowe nagłaśniają wszystkie nasze działania. Witryny prezentujące opinie dokumentują wszystkie nasze osiągnięcia i porażki. Dzięki technologii wieści roznoszą się błyskawicznie. Zatem zwrócenie uwagi na markę jest kluczowe.

Aby pomóc rozpocząć tworzenie podziwianej i istotnej marki pracodawcy, stworzyliśmy zamknięty w pięciu praktycznych rozdziałach przewodnik, który pomoże Ci w opracowaniu strategii, ocenie potrzeb i pomyślnej aktywacji marki. 

  1. uzasadnienie biznesowe budowania marki pracodawcy
  2. opracowanie strategii marki pracodawcy dla firmy
  3. aktywacja marki pracodawcy
  4. tworzenie niezapomnianego doświadczenia kandydata
  5. utrzymanie solidnej marki pracodawcy

marka pracodawcy

1. uzasadnienie biznesowe budowania marki pracodawcy 

W wielu badaniach wykazano, że spółka o silnej marce pracodawcy odnosi różnorodne korzyści biznesowe, od niższych kosztów zatrudnienia po wyższe zaangażowanie pracowników, co skutkuje wyższą produktywnością i skuteczniejszym utrzymaniem pracowników. Jednak starając się aktywować markę, liderzy ds. pozyskiwania talentów i HR często napotykają bezwładność organizacyjną wynikającą z kilku powodów. 

czytaj więcej >>

2. opracowanie strategii marki pracodawcy dla firmy

Kolejnym kluczowym etapem po opracowaniu przez spółkę uzasadnienia biznesowego dla inwestowania w markę pracodawcy jest opracowanie całościowej strategii służącej osiąganiu celów. Może to być trudniejsze niż się wydaje, ponieważ zadaniem tym często zarządza się w sposób fragmentaryczny, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach z licznymi jednostkami biznesowymi działającymi na wielu rynkach. W Państwa spółce w jednej jednostce biznesowej działaniami związanymi z budowaniem marki pracodawcy może zarządzać dział HR, natomiast w innej może to być obowiązek działu marketingu. W niektórych spółkach promowanie marki spada na barki osób odpowiedzialnych za rekrutację.

czytaj więcej >>

3. aktywacja marki pracodawcy

Kolejnym etapem podróży przez budowanie marki pracodawcy po zapewnieniu poparcia personelu kierowniczego i wyznaczeniu jasnej misji jest aktywacja strategii. Można to zrobić na wiele sposobów, należy więc rozważnie podejmować konkretne działania. Bądź co bądź, w wielu przedsiębiorstwach zarządzanie marką pracodawcy jest nadal niedofinansowane, zatem wyzwaniem jest w tym przypadku prowadzenie jak najskuteczniejszych działań przy skromnych budżetach. Jednak rozsądnie ukierunkowana niewielka inwestycja może przynieść bogate rezultaty.

czytaj więcej >>

4. tworzenie niezapomnianego doświadczenia kandydata

Żadna dyskusja na temat zarządzania marką pracodawcy nie jest pełna bez uwzględnienia jednego z jej najważniejszych elementów: doświadczenia kandydata. Podróż oferowana przez spółkę powinna pozostawiać w nowych pracownikach i odrzuconych kandydatach pozytywne odczucia dotyczące doświadczenia i napotkanych osób.

czytaj więcej >>

5. utrzymanie solidnej marki pracodawcy

Podczas aktywacji marki pracodawcy należy pamiętać o jednym: jest to zadanie ciągłe. Najbardziej podziwiani pracodawcy świetnie radzą sobie z ciągłym monitorowaniem i wykorzystywaniem impetu marki, ale oni również muszą inwestować znaczące ilości czasu i zasobów w zdobywanie tych osiągnięć. Proszę zastanowić się nad strategią: czy będzie możliwe utrzymanie, a nawet zwiększenie obecnych zasobów?

czytaj więcej >>