logo-randstad-holding

jak wygląda badanie plany pracodawców?

Realizowane od 2009 roku badanie jest kompleksową analizą działań, które na rynku pracy podejmują pracodawcy w związku m.in. z ich oceną koniunktury gospodarczej i własnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Regularnie pytamy firmy o ich plany w zakresie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń. Przyglądamy się również najważniejszym trendom, jakie zachodzą w obszarze HR.

W najnowszej edycji, zrealizowanej na przełomie października i listopada, udział wzięło 1000 przedsiębiorstw z kluczowych sektorów polskiej gospodarki.

jakie są najciekawsze wnioski z 44. edycji badania?

Co drugi polski pracodawca z początkiem roku planuje podwyżki. Jest to rekordowy wynik w historii badania. Najczęściej na zmianę wynagrodzeń zdecydują się przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą nieruchomości i firm, a także sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz branża finansowa ubezpieczeniowa.

plany-pracodawcow-44-LP

Wyraźnie widać, że firmy odczuwają presję płacową i starają się sprostać oczekiwaniom pracownikom. Tym bardziej, że badanie pokazuje również ambitne plany tworzenia nowych miejsc pracy w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki.

wprowadź swoje dane, aby pobrać przygotowany dla Ciebie materiał: